Меню сайта
Категории раздела
Наши статьи [5]
Статуты организаций [4]
Статуты всех зарегистрированных организаций ДСПЦ "Сигнал"
Курсовые, дипломные и магистерские роботы [6]
Курсовые, дипломные и магистерские роботы
Социальные проекты [2]
Научные проекты [10]
Научные проекты созданы самими "сигнальщиками"
Лучшее фото
Нас просматривают
Погода
Главная » Статьи » Курсовые, дипломные и магистерские роботы

Краєзнавчо-туристична робота дитячих організацій

ПЛАН
Вступ.
 1. Психолого-педагогічні та організаційні аспекти роботи дитячих громадських організацій.
  1. Характеристики та класифікація дитячих організацій.
  2. Напрямки виховання: естетичне, екологічне, патріотичне, фізичне.
 2. Виховний потенціал та особливості краєзнавчо-туристичної роботи дитячих організацій.
  1. Комплексний підхід: таборування, експедиції, дослідження.
  2. Самоврядування,організація системи доручень та заохочення.
  3. Перспективні лінії краєзнавчо-туристичної роботи дитячих організацій: планування, співпраця, взаємодія.
  4. Взаємодія дитячих організацій та навчальних закладів у краєзнавчо-туристичній роботі.
Висновки.
Література.
Додатки.

Вступ.

Актуальність.вирішення проблем виховання найбільш вдало відбувається у комплексних формах виховання, які залучають можливості вихователя, дітей, оточення та об'єднують різноманітні методи впливу на особистість. Саме до такої комплексної форми відноситься краєзнавчо-туристична робота, що здійснюється у дитячих організаціях. До існуючих можливостей додається добровільність участі, спільна творчість, та громадська спрямованість самих дитячих організацій. У сучасних умовах таке поєднання є цікавим та корисним з педагогічної точки зору та соціального розвитку суспільства. Важливість краєзнавчо-туристичної роботи дитячих організацій підкреслюється у програмі національного виховання[12.C.42-51],регіональної програми виховання "Я сумчанин"[35].

Актуальність туристсько-краєзнавчої роботи підкреслюється Постановою Міністерства освіти і науки України "Про поліпшення туристсько-краєзнавчої роботи …"[15.C.24-30],в якій визначаються головні завдання виховання інтересу до національної історії та культури, формування готовності до толерантного спілкування мешканців різних регіонів України, тощо.

Історичний досвід реалізації виховних завдань туристсько - краєзнавчої роботи викладено у творах А.С. Макаренка, який започаткував мандрівки Україною вихованців свого закладу, як головну змістовну форму їх літнього оздоровлення та відпочинку: "Не існує більш яскравого, привабливого та важливого для молодої людини, ніж мандрівка просторами рідного краю разом з друзями та спільною метою".[22.C.214-230].Цей напрямок виховної роботи розробляли та використовували видатні діячі процесу виховання: Сухомлинський В.О., Шмаков С.А.., Лебединський С.С. В їх творах з особливою чуйністю та емоційним піднесенням малювались великі можливості виховання у процесі туристсько - краєзнавчої роботи: "Дізнатися про себе, перемогти у випробуваннях, відчути красу єднання з природою, історією, колективом друзів - могутній подих краси туристичної пригоди".[17.C.52-56]

Дитячі організації за своєю природою діяльності не можуть обійтись без використання виховних можливостей туристсько-краєзнавчої роботи. Саме цей напрямок збирає різноманітні течії дитячого руху у могутню спільну річку справ, можливостей та сподівань. Формується постійне джерело новітніх форм, засобів, змісту туристсько-краєзнавчої роботи, що робить їх актуальними, потрібними та ефективними у виховному процесі.

Про це свідчать різноманітні семінари, конференції, методичні та наукові дослідження, що узагальнюють постійно оновлюючийся досвід.[4.C.158-161]

Свідоцтвом актуальності обраної теми є постійна увага до неї Міністерства у справах молоді і спорту, Міністерства освіти і науки. Особливе значення має досвід дитячих організацій, що здійснюється у співробітництві з школами, установами та освітніми закладами. Постійно висвітлюються ці питання у фахових виданнях, методичних та практичних рекомендаціях фахівців.

Об'єкт. система навчально-виховної діяльності дитячих громадських організацій.

Предмет. процес організації краєзнавчо-туристичної роботи у дитячих організаціях.

Мета. визначити організаційні та виховні особливості краєзнавчо-туристичної роботи дитячих організацій.

Завдання.

 1. Дослідити зміст і особливості краєзнавчо-туристичного напрямку діяльності дитячих організацій, узагальнити існуючий теоретичний та методичний досвід;
 2. проаналізувати впливовість форм краєзнавчо-туристичної роботи на виховання дітей;
 3. визначити методи і засоби краєзнавчо-туристичної роботи дитячих організацій (на прикладі ДСПЦ "Сигнал");
 4. сформулювати умови ефективності краєзнавчо-туристичної роботи дитячих організацій.

Практична значущість. Курсова робота узагальнює багаторічний досвід краєзнавчо-туристичної роботи різноманітних дитячих організацій, що співпрацюють у ДСПЦ "Сигнал" формуючи важливі напрямки краєзнавчо-туристичної роботи за напрямками:

 • мандрівки: пішохідні, на човнах; поїздки, екскурсії;
 • краєзнавчо-туристичні табори, експедиції;
 • соціальні проекти громадського спрямування, які вирішують проблеми місцевих громад з розвитку краєзнавчо-туристичної роботи;
 • реалізація принципу безперервності виховання особистості.
Ці складові визначають практичну значущість роботи для відтворення в процесі діяльності освітніх установ, закладів, тощо.Висновки

Краєзнавчо-туристична робота дитячих організацій відзначається як найбільш вдалий комплексний напрямок , який вирішує велику кількість завдань естетичного, екологічного, патріотичного та фізичного розвитку особистості. Незалежно від характеристик та класифікацій дитячих організацій їх місце зустрічі найбільш ефективно відбувається під час спільних таборувань, експедицій, досліджень. Досвід дитячих організацій ДСПЦ "Сигнал" свідчить про значні здобутки у зростанні особистості розвитку колективів за використанням комплексного підходу саме у краєзнавчо-туристичній роботі:

 • вдосконалення самоврядування за рахунок змістовної, практичної організації системи доручень;
 • стимулювання діяльності за рахунок системи заохочень, яка відповідає макаренківським принципам: віковим особливостям; колективній підтримці; особистісному визнанню.
 • використання "гри перспективних ліній", яка формується завдяки співпраці, взаємодії ГО та НЗ переважно у краєзнавчо-туристичній роботі, яка надає їм суттєві можливості поєднання бажань особистості та необхідності колективу.

Сучасна краєзнавчо-туристична робота вдало втілює психолого-педагогічні та організаційні аспекти роботи дитячих організацій:

 • формує мотивацію особистості до самостійної пізнавальної діяльності, потреби у самовдосконаленні, необхідність об'єднуватися ради спільної мети.
 • виховує особистість як творчу дієву частку колективу, яка зацікавлена у високому рівні його розвитку від юрби до спільноти, яка рухається вітрилами спільної мети.
 • Краєзнавчо-туристична робота забезпечує високі організаційні стандарти роботи громадських дитячих організацій: від гуртка однодумців до широкого об'єднання, носіїв спільних переконань.

ДСПЦ "Сигнал" здійснює свою роботу як громадська структура педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Це надає можливість не тільки залучати студентів-волонтерів до роботи з громадськими організаціями, а й здійснювати важливу справу узагальнення досвіду краєзнавчо-туристичної роботи. На обрії її потенційних можливостей нові сучасні напрямки:

 • Соціальна проектна діяльність, роботи за міжнародними та вітчизняними грантами
 • Розвиток волонтерського руху, як процес формування вчителя вихователя нової генерації.

Їх узагальнення та розробка - тема майбутньої роботи.Література
 1. Агапова И.А. Патpиотическое воспитание в школе // Агапова, Иpина Анатольевна, Давыдова, Маpгаpита Алексеевна; И. А. Агапова, М. А. Давыдова. - М.: Айpис Пpесс, 2002. - 212 с.
 2. Анохин Е.В. Психолого-педагогические особенности деятельности детских разновозрастных обьединений. - Сумы, 1998. - 43 с.
 3. Бардин К.В. Азбука туризма: Пособие для учителей, руководителей туристических походов со школьниками. - 2-е изд., испр и доп. - М.: Просвещение, 1981. - 205 с.
 4. Безпалько Т. Г. Патріотичне виховання учнів в системі історичного краєзнавства / Т. Г. Безпалько, Л. Г. Лис / Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи: Наук. зб. - Кам'янець-Подільський, 2002. - С.158-161.
 5. Белінський П.Б. Правила організації та проведення гри-випробування "Котигорошко"( збірка правил, положень, умов підготовки та проведення Всеукраїнської гри-випробування "Котигорошко"). - Київ: НР ДПОУ. - 64 с.
 6. Белінський П.Б. Школа славетного Котигорошка ( поради, рекомендації для дітей, батьків, керівників та організаторів програми ФДО (СПО) України "Котигорошко"). - Київ: НР ДПОУ. - 68 с.
 7. Бугайцева Г. Принципи патріотичного виховання української молоді (зі спадщини Григорія Ващенка) // Історія в шк. - 1999. - №5. - С.7-10.
 8. Валерій Письменний, Олександр Марусов // Концепція громадянської освіти: наше бачення проблем і шляхів запровадження // Директор школи, ліцею, гімназії №5'2005. - С.74- 75.
 9. Відносини між державою і громадянським суспільством: Матеріали "круглого столу". - К., 2003. - 115 с.
 10. Громадянське виховання учнівської молоді: проблеми, досвід: Навчально - методичний посібник. Рівне, 2004. - 112 с.
 11. Демідієнко О.Я. // Краєзнавство в системі народної освіти // Краєзнавство. Географія. Туризм , - 2001'№13, квітень. - С.1- 5.
 12. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття). Київ: - Райдуга, 1994 р. -53 с.
 13. Eфективність військово-патpіотичного виховання допpизовної молоді // Зубалій М. Д., Сіpкізюк В. В., Сливка П. Г., Вонсович Г. Б. - Кам'янець-Подільський: Б. в., 1994. - 25с.
 14. Желада І.П. Козацька педагогіка як фактор соціального, патріотичного та духовного виховання молоді XXI століття // Патріотичне виховання української молоді засобами фізичної культури та козацької педагогіки: Матеріали II обл. наук.-практ. конф., 15 трав. 2001 p. - Суми, 2001. - С.34-35.
 15. Загальнодержавна Програма патріотичного виховання дітей та молоді на 2006-2010 роки. Постанова... 22 трав. 2003 р. № 865 // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 24. -31 с.
 16. Кисельова Н.Б. Виховання патріотів засобами шкільного краєзнавчого музею //Імідж школи на порозі ХХІ століття: Практико-зорієнт. посіб. //За ред. І.Г.Єрмакова. - К., 1999. - Ч.2. - С.52-55.
 17. Кіндрат В.К. В.О.Сухомлинський про патріотичне виховання //Почат. шк. - 1996. - №9. - С.56-60.
 18. Конвенція ООН про права дитини. К. - 46 с.
 19. Корольов В. Розбудова учнівського самоврядування // Завуч.- 2005.- № 11.- С. 7.
 20. Летний палаточный лагерь "Европа-вектор" /Анохин Е.В. - Сумы, 2004. - 60 с.
 21. Лимаренко О. Виховання історією рідного краю // Уряд. кур'єр.- 2005.- 12 трав. (№ 86).- С. 5.
 22. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8 т. - М., 1985. - Т.5. 400 с.
 23. Молодіжний рух України. Довідник. Частина 1. - К.: А.Л.Д., 1996. - 199 с.
 24. Молодіжний рух України. Довідник. Частина 2. - К.: А.Л.Д., 1996. - 180 с.
 25. Наказ МОУ №730 від 19.12.2002 р. "Затвердження Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів". - 18 с.
 26. Національна комплексна програма "Молодь України", Київ: 1995 р. -48 с.
 27. О.М. Віноградова "Громадські організації у сучасній ідеології" К. 1998 р. - 108 с.
 28. Партнерство органів влади та недержавних організацій / К. Даене, Л. Гривняк, Л. Логгінова, С. Іванкова. - К., 2004. - 76 с.
 29. Редіна В. Краєзнавча пошукова діяльність учнів у позашкільному закладі //Географія та основи економіки в школі. - 2000. - №1. - С.34-35.
 30. Сухомлинська О.В. Ідеї громадянськості й школа в Україні // Шлях освіти. - 1999. - № 4. - С. 21-25.
 31. Туристско-краеведческие кружки в школе: Метод. указания для руководителей/ И.А. Верба, Я.Б. Галкин, А.П. Радищев и др.; Под ред. В.В. Титова. - М.: Просвещение, 1988. -160 с.
 32. http://fdo.org.ua/
 33. http://msk.treko.ru/
 34. http://scout-uso.narod.ru/
 35. http://signal-sumy.at.ua/


Ссылки на материал


Категория: Курсовые, дипломные и магистерские роботы | Добавил: yur4ik (19.12.2010)
Просмотров: 6905 | Комментарии: 2 | Теги: сигнал, курсова робота, Краєзнавчо-туристична робота, дитячі організації
Всего комментариев: 2
Q12345, Материал выложен только в ознакомительных целях. Курсовая является уникальной, авторской!
Спам
СКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ЯК СКАЧАТИ ЦЮ РОБОТУ?
Спам
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Language
Выбрать язык / Choose language:
Ukranian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Korean
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Bulgarian
Turkish
Мини - кабинет
Привет, гость! Пожалуйста, зарегайтесь или войдите!
Группа: Гости
IP:
54.173.237.152
Время:
20:31

Поиск
Мы ВКОНТАКТЕ
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0