MENU

ПРАКТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ «СИГНАЛ», ЯК ГРОМАДСЬКОЇ СТРУКТУРИ Сум.ДПУ ім. А. С. МАКАРЕНКА.

Анохін Є.В. – старший викладач

кафедри психології Сум. ДПУ ім. А.С.Макаренка,

 директор громадського дитячого

 соціально-педагогічного Центру «Сигнал».

  

ПРАКТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ «СИГНАЛ», ЯК ГРОМАДСЬКОЇ СТРУКТУРИ Сум. ДПУ ім. А. С. МАКАРЕНКА.

 

Створюючи дитячі групи при педуніверситеті у далекому 1980 році, кафедра педагогіки та психології ставила конкретну мету – підвищити рівень підготовки студентів до літньої практики у таборах. Студенти мали можливість разом з дітьми відтворювати форми роботи,  спілкуання та взаємодію, які максимально наближені до майбутньої роботи в умовах літніх канікул. Але потім зясувалось, що розпустити дитячі групи до наступних планових     семінарів та зборів неможливо: діти згуртувались та захопились сумісною з студентами діяльністю, а студенти зацікавлено поставились до можливості опановувати виховну практику на базі вищого навчального закладу. Підтримка педуніверситету, сусідніх з ним шкіл №№ 25, 15 відкрила першу сторінку історіїї дитячого соціально-педагогічного Центру (ДСПЦ) «Сигнал». Він був заснован , як громадська структура вищого навчального закладу, що здійснює свю діяльність у сферах позашкільної виховної роботи з дітьми та підлітками, організації  їх літнього оздоровлення та відпочинку, сприяє  навчанню студентів практиці виховної роботи, зміцнює зв'язок вищого навчального закладу з школами та громадськістю м. Суми, формує та узагальнює досвід виховної роботи на громадських засадах.

 У грудні 2007 року ДСПЦ «Сигнал» відзначив своє 27-річчя.  За цей термін його вишкіл пройшло більше 1,5 тисячі «сигнальників», 48 вихованців Центру вчаться, або закінчили педагогічний університет. Центр «Сигнал» став обєднанням чотирьох зареєстрованих дитячо-юнацьких громадських організацій, місцем де проходять практику студенти, працюють волонтери, займаються 127 дітей та підлітків віком від 9  років з восьми шкіл областного центру.

 Головними напрямками роботи «Сигналу» є громадська освіта, національно -патріотичне виховання молоді, розвиток волонтерського руху, фізичний розіиток та гартування підростаючого покоління, організація змістовного літнього відпочинку та оздоровлення школярів, дітей сиріт.

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка надає всіляку підтримку діяльності ДСПЦ «Сигнал». Його участь в організації підготовки студентів до усіх видів педагогічної практики, проведенні практичних занять з методики виховної роботи, практичної психології, інструктивних зборів працівників літніх оздоровчих центрів, таборів, організаціїї звязків з навчальними закладами, участь в інноваційних освітніх технологіях оцінені грамотами дипламами та нагородами університету, управління освіти.

ДСПЦ «Сигнал» весь термін працює на громадських засадах, 70% його вихованців з неповних, малозабезпечених родин. Велика група підлітків відноситься до важковиховуваних.

Досвід ДСПЦ «Сигнал» узагальнюється в наукових та методичних роботах студентів, викладачів. Тільки за період 2004 -2007 років на матеріалі Центру захищено 6 дипломних проектів, магістерська робота, проводяться дослідження до кандидатської дисертації з психології. ДСПЦ «Сигнал» видає свою друковану щомісячну газету, утримує сайт в інтернеті, дві постійні фотовиставки, інформаційний стенд у базовій школі № 25.

Отже одна з важливіших сторін практичного досвіду громадського дитячого Центру при педуніверситеті ім. А. С. Макаренка є демонстрація багатого потенціалу його взаємодіїї з процесом сучасної підготовки педагогічних кадрів. Перш за все це стосується ознаймлення майбутніх вчителів, вихователів з роботою дитячих громадських обєднань, які працюють під загальним дахом ДСПЦ «Сигнал». Сучасний ДСПЦ «Сигнал» - це обєднання різноманітних дитячо-юнацьких організацій, які спрямовують свої зусилля на всебічний гармонійний розвиток особистості, виховання толерантності у стосунках, досвіду спільних успішних дій.

Маючі свої особливі програми, статути, громадські організації ДСПЦ «Сигнал» успішно співпрацюють у справі виховання майбутнього громодянина України – освічченого, патріота своєї країни, фізично розвинутого, готового до випробувань, співробітництва, відкритого до нового та прогресивного, демократичного та гуманістичного. :

- Розбудова громадянського суспільства в Україні – це напрямок, який постійно в колі уваги держави.  Громадська активність виховується, як досвід практичної участі в роботі дитячих громадських обєднань.  Вони ставлять це за головну мету у своїх статуних та програмних документах. Серед великої кількості таких обєднань в Україні історично визначаються організації скаутського руху. У 2007 році скаутський світових рух відзначив своє 100-річчя.

  Сумське міське екологічне скаутське обєднання ЕСкО практично знайомить студентів з скаутінгом, як виховною системою особистістного спрямування.  

Скаутська організація зареєстрована у 1997 році, з появою перших дорослих інструкторів, які ще підлітками пройшли скаутський вишкіл у експериментальних скаутських групах. Скаутська організація охоплює 56 дітей віком від 9 років, та готує їх до активної особистої участі в справах суспільства. Скаути засвоюють певні спеціальності (розвідник, костровий, оператор Морзе та семафорки, т.щ), займаються спортом, туризмом, добродійною діяльністю, екологічними справми. З 2004 року до скаутської організаціїї ввійшли патрулі Сумської спеціалізованої школи інтерната для дітей сиріт. Скаути проводять літні практичні табори, мандрівки пішоходні та на човах, берут участь у джемборі (зльотах). Майбутній вчитель, вихователь має можливість не тільки спостерігати за роботою скаутських патрулів, проведенням заходів та акцій організації, але залучатись до її справ. Обізнаність з проблем скаутського руху, статутними та програмними документами ЕСкО, формами та методами скаутінгу значно підвищує готовність студентів до спрйняття ролі дитячого громадського руху, усвідомлення його  позитивного впливу на середовище дітей та підлітків. Педагогічний університет, заохочуючи студентів до волонтерського руху, готує фахівців з активною громодянською позицією, здатних до творчого пошуку вирішення проблем виховання. Переконання в дієвості дитячих обєднань, можливість залучитись до історичного європейського досвіду виховання особистості надає впевненості у діях молодих вчителів, які зустрічаються з сучасними складностями виховного процесу.

- Сучасний навчальний процес відбувається в умовах «інформаційної революції», яка вимагає інноваційних технологій засвоєння знань. Одне з провідних завдань освіти – «навчити  вчитися». Освіта одночасно рухається у двох протилежних напрямках – спеціалізації знань, або їх інтегрування у нові, більш загальні курси.  Складність інтегративних курсів полягає не тільки в побудові міжпредметних звязків. Такі курси можуть втілюватись тільки за певною привабливостю для особистості, яка має тривалу мотивацію пізнавальної діяльності. Сформувати таку мотивацію допомогають громадські обєднання освітнього спрямування. Студенти всіх факультетів можуть познайомитись з досвідом діяльності громадського ліцею «Сузіря»  ДСПЦ «Сигнал».

Дитячо- юнацька громадська організація «Ліцей «Сузіря» зареєстрована у 2005 році на підставі багаторічного досвіду громадської освіти дітей та підлітків. У вільний час діти 5-8 класів вивчають математику, астрономію, наукову фантастику, винахідництво, інформатику.  Вибір предметів не випадковий. Вони складають ефективний інтегрований комплекс навчальної діяльності, який залучає не тільки різноманітні сфери знань, але й задовільняє потяг сучасних підлітків до таємниці, винахідництва, пригод, романтики, випробувань. В експедиціях, які кожного літа проводяться «Сузір’ям», підлітки спостерігають зоряне небо, вивчають фізику природних явищ, світ фауни та флори, складають проекти, виготовляють моделі, прилади, пишуть реферати за обраними темами досліджень, здійснюють мандрівки. У наметовому таборі, під час експедиції, ліцеїсти займаються спортом, фізично й духовно зміцнюються, набувають досвід самостійності. Вони відновлюють свою чуттєву сферу, сприйняття. У червні 2007 року ліцеїсти «Сузіря» взяли участь вже у восьмій двадцятиденній дослідницькій літній експедиції, яку щорічно організує ДСПЦ «Сигнал. Цікаво те, що більшість дітей «Сузіря» не відносяться до «успішних» учнів в своїх школах. Третій рік в експедиції беруть участь вихованці Сумської спеціалізованї школи для дітей сиріт, які демонструють не тільки велику зацікавленість, але й високі результати

У ліцеї «Сузіря» діти отримують оцінки, складають іспити, здійснюють пізнавальні мандрівки, екскурсії, поїздки до Кримської астрофізичної обсерваторії, музей космонавтики м. Житомир.

 Відвідуючи заняття громадського ліцею, беручі участь в дослідженнях та мандрівках його вихованців, студенти збагачують свій досвід індивідуальної роботи з дітьми та підлітками, підтримки та розвитку їх пізнавальних інтересів до рівня самоосвіти, самовдосконалення. Громадський ліцей «Сузіря» розробляє та втілює позашкільний компонент інноваційної освітньої технології «Екологія та розвиток» ( автор - професор Тарасов Л.В.). Студенти мають можливість не тільки ознайомитись з її новітніми ідеями та розробками, але й взяти участь в реальних практичних справах за цією технологією.

- Сучасні діти потребують особливої турботи про їх фізичний розвиток, заняття спортом, , виховання вміння долати труднощі, змагатися за перемогу, заохочення бажання досягти найкращого результату, виховання протидії шкідливим звичкам. Здоровя нації залежить від роботи з дітьми та підлітками, які повинні не тільки «вболівати» за улюблені команди, але й самі займатися спортом, фізкультурою, оберігати своє здоровя. Комерціалізація спортивних установ і закладів, спрямування невиправдано великої кількості коштів на «великий спорт» позбавило багатьох дітей малозабезпечених, багатодітних та «важких» родин доступних можливостей займатися аматорським спортом. Їх права намагаюються забезпечити не тільки держава, але й громадські обєднання.

Найулюбленіша гра «сигнальників» - футбол. З 2005 року зареєстровано дитячу громадську організацію «Юні футболісти аматори Сумщини» (ЮФАС), яка обєднала 9 команд трьох вікових груп, та поставила за мету поширення заняттями саме аматорським футболом дітей та підлітків. Головними формами роботи ЮФАС стали турніри, змагання, спортивний літній наметовий табір. Юні аматори футболу беруть участь у міжнародному різдвяному турнірі, зустрічаються з однолітками м. Суми та Сумського району. Різними формами змагань та літнього відпочинку ЮФАС охоплює більше 180 дітей та підлітків, залучає до роботи 14 громадських тренерів. У пятому зимовому турнірі ЮФАС ( січень-лютий 2008 року) взяло участь 18 команд, 210 юних футболістів. Дитячі громадські обєднання представлени своїми командами – «Скаути ЕСкО», «Ліцей» , «Соколята». Зрозуміло, що футбол приваблює підлітків,  які мають підвищену рухливість, загострене бажання самоствердження, велике бажання випробувати себе в змаганнях. Студенти, волонтери практично беруть участь в ефективному процесі соціалізації саме таких дітей, пересвідчуються у виховних можливостях спорту, спортивних громадських обєднань. Їх позитивний вплив на неформальне спілкування дітей та підлітків визначають не тільки батьки, педагоги, громадськість, але, в пешу чергу, самі діти, які з задоволенням беруться до справ організації проведення змагань, благоустрою стадіонів, вивчення досягнень вітчизняного спорту, історіїї Олімпійського руху, підготовки до спортивних літніх наметових таборів. Бажання займатися улюбленою справою поступово вбирає до себе різномаїття ігор, мандрівок, екскурсій, т.щ.  Знайомство студентів з діяльністю громадського дитячого спортивного обєднання ЮФАС, практична участь в його справах переконливо демонструє їх великий виховний потенціал.

-  Важливість національно-патріотичного виховання відмічено у нормативних документах, програмах, законах. У Національній програмі виховання дітей та молоді зазначено, що суттєву роль у вихованні відіграють позашкільні навчальні за­клади, де задовольняються інтереси, індивідуальні запити дітей та учнівської молоді у сфері культури, мистецтва, наукових знань, техніки, природи, виробництва, життєвої практики; створюються сприятливі умови для розвитку творчої особистості.

Національно-патріотичне виховання є однією з головних складових виховної системи, яка сформувалась в незалежній Україні як чітка програма виховних дій з 1994 року. Саме на цей час прийшлась розбудова дитячо-юнацького громадського руху (1995 рік, Конференція дитячого юнацького руху, м. Київ). Головні ініціативи дитячо-юнацьких обєднань були спрямовані на турботу про свою Батьківщину, її зміцнення і прогрес. У рамках ФДО України ( Федерації дитячих організацій ) за підтримки МНС України була започаткована Всеукрїнська гра-випробування «Котигорошко», яка ставила за мету комплексну підготовку дітей та підлітків до дій у якості юних рятівників, пожежників. Це, в свою чергу, ставило завдання фізичної підготовки, вивчення правил дорожньго руху, вмінь надавати першу медичну допомогу, пребування в автономних умовах, т.щ. У ДСПЦ «Сигнал» була організована група підлітків -  «Соколята», яка працювала саме за цією програмою. Чотири рази команда «соколят» брала участь у республіканському фіналі гри «Котигорошко» ( м. Одеса), а в вересні 2007 року у започаткуванні нового напрямку гри - «Кордон» ( м. Івано-Франківськ). Вже зараз студенти і волонтери разом з «соколятами» розробляють положення обласної гри «Кордон», яка планується у серпні 2008 року. Така плідна, соціально орієнтована проектна праця формує високий рівень національної свідомості дітей і студентів, викликає патріотичні почуття від конкретної участі у державній справі. Досвід такої діяльності  яскраво продемонструвала робота ДСПЦ «Сигнал» в реалізації двох соціально орієнтованих проектів за європейськими грантами.      

У 2004 році ДСПЦ «Сигнал» разом з партнерами приступив до керівної реалізаціїї соціального проекту «Європа-вектор» за грантом Європейського Союзу. Проект мав сприяти розвитку громодянського суспільства, розбудові партнерства різноманітних громадських обєднань.Успішно здійснений проект охопив шість районів Сумщини, 680 дітей та підлітків, 57 студентів волонтерів. По завершенні у 2005 році проект «Європа-вектор» отримав високу оцінку Ради Європейського Союзу та продовжує здійснюватись у мультиплікативному варіанті.

У 2006 році ДСПЦ «Сигнал» отримав грант МАТРА-КАП (Нідерланди) на реалізацію проекта «Громадська освіта соціального спрямування». За проектом було охоплено 8 шкіл м. Суми та Сумського району, 360 літей та підлітків, 34 волонтери. Проект отримав позитивну оцінку та продовжує здійснюватись за відповідним планом.

Участь в проектній діяльності -  провідна у роботі ДСПЦ «Сигнал». Сформовано ресурсні центри, які, за підтримки педуніверситету ім. А. С. Макаренка, практично знайомлять студентів з процесом складання соціальних проектів, отримання грантів та умовами їх ефективного використання. Особлива увага надається висвітленню важливості мультиплікативної діяльності, яку ДСПЦ «Сигнал» здійснює останнім часом.

Це потребує організації системної роботи широкого кола студентів, тобто міцної волонтерської бази.

-            Більшість волонтерів ДСПЦ «Сигнал» - дорослі «сигнальники», які навчаються на різних факультетах Сум. ДПУ ім. А.С. Макаренка. Крім цього  волонтерами працюють батьки, вчителі, викладачі педуніверситету, священники, тренера аматорських футбольних команд. Різноманітність напрямків роботи приваблює сучасну молодь, яка присвячує свій вільний час роботі з дітьми та підлітками. Волонтери забезпечують змістовну та цілеспрямовану роботу центру не тільки на протязі всього року, але особливо влітку, коли «сигнальники» перебувають у літніх наметових таборах, мандрують Сумщиною пішки та на човнах. Волонтери брали активну участь у реалізаціїї двох європейських соціальних проектів. З волонтерами проводяться тренінги, навчання, конкурси майстерності. Педуніверситет всіляко підтримує та заохочує педагогічну громадську діяльність своїх студентів. Але найважливішою винагородою стає повага та дружба вихованців ДСПЦ «Сигнал». Волонтери надають різновіковому спілкуванню інтелектуального та романтичного характеру, сприяють наслідуванню та збереженню традицій, пропонуть нові напрямки роботи, розкривають свої педагогічні здібності, вдосконалюють особистий досвід.  Різні за характерами, уподобаннями, світоглядом – вони переконані практикою своєї діяльності в важливості справи, за яку добровільно взяли на себе відповідальність. Менше галасу, а більше справ – особисто доведена річ, яка перевіряється кропіткою роботою з невгамовними скаутами, допитливими ліцеїстами, надзвичайно рухливими та емоційними юними футболістами аматорами, бажаючими постійних випробувань «соколятами». Педагогічна сила волонтерів в тому, що вони ставляться до особистостей вихованців, як пропонував А.С.Макаренко – перш за все як до людей, а не як до учнів. Такий підхід спрацьовує в період найбільшого напруження діяльності ДСПЦ «Сигнал» -  орагнізаціїї літнього відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків:

Літні наметові табори  - найкращий час роботи та відпочинку вихованців ДСПЦ «Сигнал», плідної праці волонтерів і студентів практикантів.

Діти та волонтери встановлюють намети, облаштовують табір, який може прийняти до 130 дітей та дорослих. Гнучка система змін у наметовому таборі, самообслуговування, цілеспрямована система роботи –зробили табір доступним за коштами та привабливим за змістом. Кожна громадська організація ДСПЦ «Сигнал» використовує час роботи табору для більш всебічної реалізації своїх статутних та програмних положень, оздоровлення дітей та підлітків. Ось як виглядає загальний план ДСПЦ «Сигнал» на літні канкули.

Червень.  Експедиція ліцею «Сузіря». Дослідження, захист наукових рефератів, спортивно-оздоровча, виховна програми роботи з ліцеїстами.

Червень – Липень.  Скаутський практичний табір. Відпрацювання спеціальних навичок походного життя, проведення змагань, ігор, системи випробувань на виконання норм з присвоєння скаутських звань та відзнак. Спортивно – оздоровча , виховна робота з скаутами, залучення місцевих однолітків до сумісної екологічної діяльності.

Липень. Спортивний наметовий табір. Тренування, підвищення індивідуальної техніки, навичок командної гри. Закалювання, навички самостійної роботи по самовдосконаленню. Турніри. змагання, мандрівки, організація спортивних зустрічей з місцевими дітьми та підлітками, виховна робота з юними фуиболістами аматорами.

Липень – Серпень. Тренувально – оздоровчий табір для юних рятувальників обєднання ДСПЦ «Сигнал» - «Соколята». Відпрацювання практичних навичок, тестування, проведення воєнізованих ігор, змагань,конкурсів. Виховна робота з «соколятами», виступи перед сільскими дітьми за тематикою курсу ОБЖД.

Серпень.  Плаванння на човнах по річці Псел за маршрутом територією Сумщини та Полтавщини. Знайомство з історичними та культурними памятниками, зустрічи з місцевими старожилами, складання літопису маршруту, екологічні спостереження.

-            Робота наметового табору організується на громадських засадах. Літом 2007 року наметовий табір працював 78 діб, кожного дня в ньому знаходилось в середньому 36 дітей та підлітків – це майже 3 тисячі так званих «ліжко-днів»! Цифри наводяться тільки для того, щоб продемонструвати можливості громадських обєднань, бо жодної державної «копійки» витрачено не було…

Практика роботи ДСПЦ «Сигнал», як громадської структури Сум. ДПУ ім. А. С. Макренка, буде висвітлена недостатньо, якщо не розгляути діяльність дитячого Центру з узагальнення досвіду, методичної та науково – дослідницької роботи.

-З 2005 року Центр «Сигнал» бере участь в розробці та реалізації позашкільного компоненту інноваційної освітньої технології професора Тарасова Л.В. «Екологія та розвиток». З цього приводу надруковані статті у фахових виданнях, захищені  три дипломних роботи, які узагальнюють досвід проведення літніх дослідницьких експедицій дітей та підлітків, їх заняття в громадському ліцеї «Сузіря».

Досвід співробітництва громадських організацій узагальнено у двох дипломних проектах студентів, які працювали з скаутами та сучасними  групами ФДО України.

Окрема дипломна робота успішно захищена, як узагальнання досвіду Центра у роботі з важковиховуваними дітьми.

Успішно захищена магістерська робота з національно-патріотичного виховання в процесі туристично – краєзнавчої роботи в ДСПЦ «Сигнал». Центр надає всім бажаючим студентам, магістрам, аспірантам, викладачам педуніверситету можливості узагальнення практичного досвіду своєї діяльності.

. Реальне життя підлітків на всіх фронтах набуває проблемного характеру:  як отримати професію, освіту, статус, сформувати коло друзів, реалізувати себе. Ці проблеми існували завжди, але в сучасному суспільстві проблемними стали самі  педагогіка, психологія. Невизначеність  їх постулатів та методів, відносно до справжнього життя, породжують відповідні засоби вирішення проблем особистістю – випадкове збагачення, вдала лотерея, «шалені» гроші, використання сили коштів або звичайного тиску. Зникають значення праці, відповідності гривні і роботи, співвідношення справи та дозвілля, усвідомленість соціальної поведінки та особистих бажань. Отже можна констатувати, що для сучасного виховання проблемними стали всі підлітки.  Виховною інституцією суспільства не достатньо швидко опановуються новітні технології, не використовуються педагогіки традиційно ефективні та впливові. Можна намагатися кривдити та перекручувати спадщину А.С. Макаренка, але, при цьому, пропонувати що вдіяти з десятками тисяч безпритульних дітей, з першим місцем нашої країни по алкоголізму серед школярів, з ішими першими місцями, кількість яких збільшується з кожним роком. Безпорадність та аморфність виховного впливу на особистість підлітка звужує й без того малий простір необхідної соціалізації. Неформальне, стихійне середовище веде наступ в ефірі, з екранів, сторінок, помостів, Інтернету,  демонструючи зневагу до моралі, виховних ідеалів, збуджуючи низмені почуття, бажання, інстинкти. Проблемність підлітків генерується, насичується  неформальним середовищем. Нажаль це не отримує належної реакції інститутів влади, громади. Ситуація накопичення проблем може розглядатися, як процес руйнації можливостей їх вирішення. Проблемність поширюється. Її головні ознаки  визначають педагоги, правоохоронці, політики, лікарі, роботодавці, військові – майже всі представники структур суспільства, які відчувають практично наслідки негативної генерації.

Соціальна практика має багатий досвід долання труднощів в процесі соціалізації підростаючого покоління:

-         залучення громадських об’єднань, втілення програм соціальних проектів, спрямованих на вирішення конкретних проблем суспільства, місцевих громад,

-         узагальнення та розповсюдження сучасного досвіду діяльності громадських об’єднань, навчальних закладів, позашкільних установ,

-         підтримка волонтерського руху, який втілює прагнення найбільш свідомої й активної частки населення до змін на краще,

-         формування умов для розвитку соціально орієнтованого бізнесу, залучення держустанов до взаємодії з громадськими об’єднаннями на підтримку соціальних ініціатив, програм

-         законодавча творчість на обмеження та викорінення активності асоціальних, руйнівних для молоді впливів, захист прав Дитини, прав молоді,

-         розробка виховної стратегії, поширення інформації про здоровий спосіб життя, важливість самовдосконалення та самовиховання.

Як що подивитись на запропонований ( далеко не повний) перелік дій на долання  негативної тенденції, то природно  виникає питання - чому так повільно, майже непомітно відбуваються ( та чи відбуваються...) зміни на краще ? Будь-який практик знає відповідь – слова переважають справи. Цей сумний висновок не сприймають тільки теоретики, які у вигадуванні технологій та моделей давно сягнули наступного століття. Але суспільство вірить  в те, що спостерігає безпосередньо. Саме тут концентрується публічна безпорадність, проблемність виховних  інституцій.  Можливо, що намальована картина занадто песимістична, але зацікавленість в позитивному результаті не визначається демонстрацією бадьорого захоплення, або радістю від добре працюючої уяви.

 Багаторічний досвід роботи у позаформальному середовищі дітей та підлітків радить звертатись до «двигуна» спілкування та взаємодії в ньому - нормоутворенню. Воно керує усвідомленням потреб особистістю, а, відповідно, формує мотивацію. Низькі норми – низька мотивація, відсутність норм – панування тільки примітивних потреб. Ця хвороба підліткового віку не лікується ніякою купою заходів. А.С. Макаренко вимагав практики життя, позитивного накопичення звичок, як виміру виховання. Педагогічні заклади за природою свого існування можуть  і повинні вдатися до такої практики, яка так необхідна оточенню та їм самим. Можливе припущення, що різноманітні форми взаємодії вищих педагогічних закладів з дитячими громадськими обєднаннями стануть більш розповсюдженими та дієвими на Україні. Поєднання передової педагогічної думки з нагальними справами виховання надасть нову генерацію вчителів та вихователів,  яку так чекають.

Категория: Наши статьи | Добавил: signal-sumy (05.02.2009)
Просмотров: 3542
Всего комментариев: 0
avatar

Вітаю Вас Гость | Реєстрація | RSS | Вхід

наверх